Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Axa prioritară 4: Modernizarea serviciului public de ocupare. Domeniul major de intervenţie 4.1: Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Titlul proiectului: Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin utilizarea instrumentelor moderne TIC (servicii de tip  “self-service”). Contract:  POSDRU/123/4.1/S/130045

Despre proiect

Proiectul contribuie la modernizarea SPO prin dezvoltarea și implementarea de acțiuni inovatoare la nivel multi-regional și la o mai bună vizibilitate a acestuia și a serviciilor oferite celor ce sunt în căutarea unui loc de muncă.

Conștientizarea necesității unei pregătiri profesionale continue, nu doar pentru păstrarea locului de muncă, ci mai ales în scopul unei ascensiuni profesionale. Determinarea clienților de a deveni mai activi pe piața forței de muncă (tehnici de căutare a unui loc de muncă).

Proiectul Eficientizarea serviciilor furnizate către cetățeni prin utilizarea instrumentelor moderne TIC (servicii de tip “self-service)”este un proiect implementat de AJOFM GORJ, în calitate de solicitantîn parteneriat cu S.C. SIVECO România S.A. și S.C. BV McCann Erickson România S.R.L..