Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Axa prioritară 4: Modernizarea serviciului public de ocupare. Domeniul major de intervenţie 4.1: Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Titlul proiectului: Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin utilizarea instrumentelor moderne TIC (servicii de tip  “self-service”). Contract:  POSDRU/123/4.1/S/130045

Parteneri

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ GORJ

În baza Legii nr. 145/1998 a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie care şi-a schimbat denumirea, în anul 2000, în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţie în subordinea căreia funcţionează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj (AJOFM Gorj). AJOFM Gorj este o unitate cu personalitate juridică, înfiinţată în anul 1999, ce funcționează în prezent ca serviciu public deconcentrat. Dintr-o instituţie care se ocupa iniţial cu plata drepturilor băneşti ale şomerilor, AJOFM Gorj s-a transformat într-un furnizor de servicii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenția oferăservicii complexe, precum: consiliere profesională, cursuri de formare profesională, servicii de preconcediere, medierea muncii, consultanţă pentru iniţierea unei afaceri, subvenţionarea locurilor de muncă - în care sunt încadrate persoane din rândul categoriilor defavorizate ale populaţiei - şi multe altele. 

 

 

S.C. SIVECO România S.A.

SIVECO România este liderul caselor româneşti de software şi unul dintre liderii regionali de succes în domeniul eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eGovernment și eBusiness din Europa Centrală şi de Est. Fondată în 1992, în prezent compania dezvoltă şi exportă soluţii IT şi proiecte de consultanţă cu valoare adăugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente. Adresându-se organizaţiilor private şi publice, SIVECO România s-a specializat în execuţia de proiecte informatice complexe şi de mare amploare, în proiectul  „PERFORMANŢĂ PENTRU ANGAJAŢI” compania având rolul de a asigura soluţia informatică de eLearning.

www.siveco.ro

 

 

S.C. BV McCann Erickson România S.R.L.